SNORO lizingas-  išperkamosios nuomos (lizingo) sąlygos (2008 redakcija) 

2008-10-27
Lizingas, arba išperkamoji nuoma — tai finansinė paslauga, leidžianti pirkėjui naudotis norima preke sumokėjus tik dalį jos vertės. Likusi suma sumokama lizingo kompanijai dalimis pagal nustatytą grafiką. Prekės nuosavybės teisė lizingo sutarties galiojimo metu priklauso lizingo bendrovei. Prekė tampa pirkėjo nuosavybe, kai jis visiškai atsiskaito su lizingo bendrove.  UAB Matrix su Snoro lizingo programa, teikia šią paslaugą savo parduotuvėse, klientui nereikia papildomai niekur eiti.

SNORO lizingo išperkamosios nuomos (lizingo) sąlygos:
 1. Minimali finansuojama bendra prekių vertė - 150 Lt
 2. Maksimali finansuojama bendra prekių vertė – 10 000 Lt
 3. Pradinė įmoka – nuo 0 % prekės vertės
 4. Išsimokėjimo laikotarpis: nuo 6 mėn. iki 36 mėn.
 5. Mažiausia mėnesio įmokos suma – 25 Lt.
 6. Kliento amžius nuo 18 iki 70 metų
 7. Kliento darbo stažas paskutinėje darbovietėje turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn.
Reikalingi dokumentai:
1.        Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
2.        Statutiniai valstybės tarnautojai turi papildomai pateikti tarnybinį pažymėjimą.
3.        Pensininkai, gaunantys pareigūnų ir karių, taip pat teisėjų valstybinę pensiją, turi papildomai pateikti pensininko pažymėjimą.
4.        Ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą

SNORO lizingo lojalumo programa: 
 
Kiekvienas klientas gali tapti lojaliu, sidabriniu, auksiniu ar net VIP UAB „SNORO lizingas" klientu. Tai priklauso nuo to kaip dažnai naudojamasi UAB „SNORO lizingo" paslaugomis ir kokia yra pirkinių vertė. 
Lojalumo kategorija klientui yra priskiriama atsižvelgiant į kliento bendrą iki kategorijos nustatymo dienos sudarytų ir tvarkingai išmokėtų sutarčių finansuojamą sumą ir turimų lojalumo taškų skaičių:

Bendra finansuota suma*, Lt Esamų lojalumo taškų skaičius
mažiau už 1 1 2 3 ir daugiau

0-1000
SL klientai Lojalūs klientai Lojalūs klientai Lojalūs klientai
1001-3000 SL klientai Lojalūs klientai Lojalūs klientai Sidabriniai klientai
3001-6000 SL klientai Lojalūs klientai Sidabriniai klientai Auksiniai klientai
6001-10 000 Lojalūs klientai Sidabriniai klientai Auksiniai klientai VIP klientai
> 10 000 Sidabriniai klientai Auksiniai klientai VIP klientai VIP klientai
* Bendra tvarkingai išmokėtų Paskolos sutarčių finansuota suma litais.

Kliento turimi lojalumo taškai yra atvaizduojami analogiškai, kaip buvo vaizduojami iki šiolei.
Kuo dažniau ir už didesnę sumą yra perkama išsimokėtinai, tuo didesnės nuolaidos laukia klientų:
Papildoma 5% nuolaida sutarties tvarkymo mokesčiui klientui suteikiama, jei klientas  turi bet kurią UAB „SNORO lizingas" lojalumo programos „Saulėgrąža" galiojančią, aktyvuotą pirkimo išsimokėtinai kortelę su kredito limitu.
Kaip apmokėti už išperkamosios nuomos/paslaugų finansavimo sutartį: 

2006-05-11
Perkantiems per SNORO Lizingas išsimokėtinai Klientams praplėčiama draudimo paslauga

UAB „SNORO lizingas“ klientams, sudarantiems išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis, bus išplėsta draudimo paslauga. Be dabar esančio turto (prekės) draudimo Klientas nuo š.m. gegužės 15 d. bus kartu draudžiamas nuo Nelaimingo atsitikimo (mirties atvejis) ir net Darbo praradimo (tai nauja draudimo rūšis Lietuvoje).

Apsidraudusiam Klientui, visą išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties laikotarpį, bus suteikta dar platesnė draudiminė apsauga.  Klientas bus apsaugotas nuo finansinių nuostolių darbo netekimo atveju. Klientui praradus darbą „RESO Europa“ išmokės likusios neapmokėtos sumos dydžio išmoką. Bus apsaugoti turtiniai interesai Kliento mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, nes įvykus nelaimingam atsitikimui „RESO Europa“ išmokės likusios neapmokėtos sumos dydžio išmoką. Taip pat Klientas neturės jokių finansinių nuostolių, jei jo įsigytas daiktas bus pavogtas ar sunaikintas. „RESO Europa“ atlygins visas remonto išlaidas ar visą daikto vertę be PVM.

Už  draudimą Klientas, priklausomai nuo išperkamosios nuomos sutarties termino, mokės 11 Lt  (sutarties terminas nuo 1 iki 12 mėn.) arba 22 Lt (sutarties terminas ilgesnis nei 12 mėn.) draudimo administravimo įmoką. Kaip ir dabar, draudimo administravimo įmoką Klientas mokės po mėnesio kartu su sutarties administravimo mokesčiu.  Tuo tarpu draudimo apsauga įsigalios iš karto, tik pasirašius išperkamosios nuomos sutartį.

Klientas bus draudžiamas tik sutarties sudarymo metu. Kliento apdraudimo tvarka nesikeičia: pareiškęs norą draustis Klientas apdraudžiamas „Leasing +“ sistemoje, laukelyje „Draudimas“ pažymėjus varnelę.

Plačiau apie draudimines rizikas, apsaugą ir išmokų išmokėjimo sąlygas

•    Turto draudimas nuo jo sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl šių draudiminių rizikų: ugnis, vagystė, vanduo, trečiųjų asmenų tyčinė veikla. Draudiminė apsauga galioja daiktams, esantiems išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu Kliento gyvenamosios vietos adresu arba kitu adresu, kurį Klientas nurodė sudarant išperkamosios nuomos sutartį arba pranešė raštu apie ją minėtos sutarties galiojimo metu. Jei įsigytą daiktą pavogs ar jis bus sunaikintas nepasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai, ADB „RESO Europa“ atlygins visą daikto vertę be PVM. Jei daiktas bus sugadintas, ADB  „RESO Europa“ atlygins visas remonto išlaidas.
•    Kliento mirtis dėl nelaimingo atsitikimo. Draudiminis įvykis – Kliento mirtis dėl nelaimingo atsitikimo pasekmių. Nelaimingu atsitikimu yra laikomas Apdraustojo atsitiktinis ūminis apsinuodijimas ar staigus, netikėtas įvykis, kuriuo metu prieš Apdraustojo valią jo kūną veikia išorinė fizinė jėga (smūgis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) ir kurios poveikis tampa Apdraustojo mirties priežastimi (pagal taisykles Nr. 027). Atsitikus draudiminiam įvykiui  ADB „RESO Europa“ išmokės likusios neapmokėtos pagal išperkamosios nuomos grafiką sumos dydžio išmoką, neskaitant delspinigių, palūkanų ir pan. papildomų mokėjimų.
•    Finansinių nuostolių draudimas. Apdraudžiama nuo darbo netekimo (dirbant pagal neterminuotą darbo sutartį). Draudiminė rizika galioja, jei Klientas neteko darbo dirbdamas pagal neterminuotą darbo sutartį ir jei:
-  darbo sutartis su Klientu nutraukiama pagal Darbo kodeksą, išskyrus Darbo kodekso 136 str. 3 dalį;
-  Kientas netekęs darbo, įsiregistruoja bedarbiu Darbo biržoje ir neįsidarbina (kitur įsidarbinti negauna pasiūlymo) ilgiau nei 90 dienų.
Klientui netekus darbo pagal nurodytas nuostatas, ADB „RESO Europa“ išmokės likusios neapmokėtos pagal išperkamosios nuomos grafiką sumos dydžio išmoką, neskaitant delspinigių, palūkanų ir pan. papildomų mokėjimų.

2005-06-09
Pranešame, kad pasikeitė UAB „SNORO lizingas“ automatinio (on-line) klientų įvertinimo taisyklės: nuo šiol sutartys automatiniu būdu gali būti sudaromos su klientais, kurių amžius nuo 18 iki 70 metų, o perkamos  prekės/paslaugos kaina (su PVM): nuo 150 Lt iki 10 000 Lt.
Dėmesio ! Klientai gaunantys savivaldybės mokamas išmokas (įskaitant savivaldybės mokamas invalidumo pašalpas) automatiniu būdu neaptarnaujami.
Klientai, kurių negalime aptarnauti automatiniu būdu, gali kreiptis tiesiogiai į UAB „SNORO lizingas“.
Dėl „Kliento sutikimų dėl asmens duomenų tvarkymo“ (Sutikimų) pateikimo tvarkos:
Sutikimai UAB „SNORO lizingas“ pateikiami TIK pilnai užpildyti. Klientas įrašo savo vardą, pavardę, pildymo datą bei jį patvirtina savo parašu, o Pardavėjas ant užpildyto sutikimo blanko uždeda antspaudą su įmonės pavadinimu. Kiekvienam pirkėjui pildomas atskiras sutikimas, kuris būtinai turi būti kuo skubiau perduotas į UAB „SNORO lizingas“.

2004-06-15 Snoro lizingas PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI SĄLYGOS

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas nuolat gyventi LR (su įrašu „be pilietybės“));
 2. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamosios vietos deklaravimą (registracijos adreso spaudas LR piliečio pase arba pažyma iš pasų poskyrio ar migracijos tarnybos apie deklaruotą gyvenamąją vietą) arba be jo (šiuo atveju imamas didesnis sutarties tvarkymo mokestis);
 3. Socialinio draudimo pažymėjimas, kuriame yra bent vienas įrašas apie priėmimą į darbą ir įrašas apie gautas pajamas toje darbovietėje per išdirbtus bent tris šių arba praėjusių kalendorinių metų mėnesius. Papildomai pirkėjas gali pateikti pažymą apie gautas pajamas toje darbovietėje per paskutinius tris mėnesius.
 4. Pensininko pažymėjimas ir ne senesnė nei 2 mėn. pažyma iš SODROS / VRM / KAM apie per paskutinius 6 mėn. išmokėtą pensiją.

Kitos sąlygos:

 1. Sutartys su pirkėjais sudaromos, jei jie yra nuo 21 iki 70 metų:
 2. Sutartys nesudaromos, jei pirkėjas paskutinėje darbovietėje išdirbęs mažiau nei 3 mėn.
 3. Minimali prekės vertė 150 Lt

Avanso dydis (%)*

Pabrangimo koeficientas % priklausomai nuo sutarties trukmės* (tarifo Nr. 86)

 

   3 mėn.     6 mėn.     9 mėn.     12 mėn.     15 mėn.     18 mėn.     21 mėn.     24 mėn.

0

   4.30%      7.50%      10.90%    14.30%     14.70%      17.60%     20.60%      23.60%

5

   4.10%      7.20%      10.30%    13.60%     14.00%      16.70%     19.50%      22.40%

10

   2.30%      4.00%      5.80%      7.60%        9.40%       11.30%     13.10%      15.00%

15

   2.20%      3.80%      5.50%      7.20%        8.90%       10.60%     12.40%      14.20%

20

   2.00%      3.60%      5.20%      6.80%        8.40%       10.10%     11.70%      13.30%

30

   1.80%      3.20%      4.50%      5.90%        7.30%        8.80%      10.20%      11.70%

40

   1.50%      2.70%      3.90%      5.10%        6.30%        7.50%       8.80%       10.00%

50

   1.30%      2.30%      3.20%      4.20%        5.20%        6.30%       7.30%        8.30%

60

   1.00%      1.80%      2.60%      3.40%        4.20%        5.00%       5.80%        6.70%

70

   0.80%      1.40%      2.00%      2.60%        3.20%        3.80%       4.40%        5.00%

80

   0.50%      0.90%      1.30%      1.70%        2.10%        2.50%       2.90%        3.30%

 1. Perkant prekes išsimokėtinai, kai sutarties terminas nuo 3 mėn. iki 24 mėn. ir sumokant 0% ar 5% avansą, vienkartinio finansavimo suteikimo mokesčio nėra.
 2. Perkant prekes išsimokėtinai, kai sutarties terminas nuo 3 mėn. iki 12 mėn. ir sumokant nuo 10% iki 80% avansą, papildomai imamas vienkartinis 1,1% (min. 20 Lt) finansavimo suteikimo mokestis.
 3. Perkant prekes išsimokėtinai, kai sutarties terminas nuo 15 mėn. iki 24 mėn. ir sumokant nuo 10% iki 80% avansą, papildomai imamas vienkartinis 2,0% (min. 20 Lt) finansavimo suteikimo mokestis.

 *     Avansas, prekės pabrangimas ir finansavimo suteikimo mokestis skaičiuojamas nuo prekės vertės parduotuvėje.

*  PVM finansavimo suteikimo mokestis – mokestis už prekės kainos dalies, lygios apskaičiuotam PVM,     sumokėjimo finansavimo suteikimą ir priežiūrą, kuris apskaičiuojamas taikant 15% metinių palūkanų.

·          už kiekvieną sudarytą ir laiku išsimokėtą išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) / finansavimo (vartojimo kredito) sutartį / už pateiktą kitoje lizingo bendrovėje sudarytą sutartį, pirkėjas gauna vieną lojalumo tašką.

·          Taikomos šios nuolaidos prekės pabrangimui: 10 %, jei pirkėjas turi 1 lojalumo tašką;

                 20 %, jei pirkėjas turi 3 ir daugiau lojalumo taškų.

Ačiū, kad naudojatės mūsų bendrovės paslaugomis

Dėl konkrečių sąlygų klausti info@matrix.lt

Copyright MATRIX, UAB 2004-2009

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|