IT infrastruktūros valdymo sistemos - ką rinktis?

- ERP, verslo valdymo sistems - ką rinktis?

“Kodėl žmonės nenaudoja IT infrastruktūros valdymo sistemų? - Todėl, kad galvoja, jog visa tai rinkodaros specialistų triukai"

Norai ir aplinka
Kodėl žmonės pradeda verslą? Todėl, kad nori uždirbti pinigų. Kai uždirba pinigų, investuoja juos į tolimesnio verslo plėtrą. Įsigyja papildomas, darbui reikalingas priemones. Plečia verslą. Steigia savo bendrovės filialus ir samdo naujus darbuotojus. Viskas atrodytų neblogai ir gerai. Bet staiga ima vadovai ir pastebi, kad kažko trūksta. Žmonių daug, priemonių daug, idėjų daug, o finansiniai rodikliai - gerai, jei išlieka tokie patys (jei, kokia nors gretimos ar savos valstybės finansinė krizė netrukdo plėtoti ekonomikos), bet dažniausiai jie negerėja. Šiuolaikiniai kompiuteriai, taikomosios programos, tinklai, visi įmanomi (ir įperkami) išradimai turėtų pagelbėti dirbi efektyviau. Tačiau per daug laiko sugaištama derinant senas sistemas su naujomis. Per didelė serverių apkrova, sumažėjęs tinklo pralaidumas pristabdo darbą ir leidžia darbuotojams išgerti dar vieną puodelį kavos ar surūkyti cigaretę. "Nekaltas" prisipažinimas meilėje elektroniniu paštu "nulaužia" sistemos darbą dienai kitai (gerai jei tik tokiam trumpam laikui). Iš čia - prastesni finansiniai rodikliai metų pabaigoje.
Kaip visada būna su norais, jie būna ypač dideli ir dažniausiai prieštaringi. Norisi labai nedaug: šiuolaikinį tipišką sudėtingą tinklą, sudarytą iš daugelio įvairių platformų, operacinių sistemų, protokolų ir architektūrų VALDYTI taip, kad būtų užtikrintas našus jo veikimas, o valdymo sąnaudos būtų minimalios. Be to būtina užtikrinti saugumą ir taip pat efektyviai valdyti vis sudėtingesnę aplinką. Ir tuo pačiu užtikrinti naudojimosi lengvumą ir paprastumą. Šiuolaikinės bendrovės IT infrastruktūrą sudaro ant kiekvieno darbuotojo stalo esantis asmeninis kompiuteris, nešiojamieji kompiuteriai, įvairūs serveriai, aptarnaujantys bendrovės kompiuterių tinklus, Internetas, intranetas, ekstranetas. Bendrovėms taikant paskirstytosios kompiuterijos modelį, kartu turi veikti ir dirbti daugybė įvairių taikomųjų programų, aparatinės įrangos platformų ir protokolų.
Pasirenkant tokios sistemos valdymo sprendimą ar technologiją, atsižvelgiama į tūkstančius priežasčių. Visų tipų ir dydžių bendrovėms vis dėlto galima išskirti 12 esminių reikalavimų, kuriuos turėtų tenkinti geriausias sprendimas sistemos valdymui.

12 reikalavimų (verslui ir IT infrastruktūrai)

Valdymas verslo plėtros perspektyvos požiūriu.
Taikomųjų programų ir paslaugų pristatymas.
Integruoto prieinamumo, kreipties ir našumo valdymas.
Galutinio valdymo galimybė.
Plečiamumo ir resursų našumas.
Atsiperkamumas.
Lengvai naudojama ir pastovi sąsaja.
Standartų palaikymas.
Turimų senų programų palaikymas.
Protokolų nepriklausomumas ir neutralumas gamintojo požiūriu.
Integracija.
Lankstumas.

Tinklas - ne tik įrankis
Pirmiausia, tinklas kaip gyvybiškai svarbus bendrovės resursas nėra vien tik įrankis. Antra, jis turi tarnauti verslui, o ne pritaikyti vykdomą verslą pagal savo apribojimus. Valdymas žiūrint iš verslo perspektyvos - viena svarbiausių sudedamųjų dalių visapusiškam tinklo valdymo sprendimui. Pilnas ir tobulas tinklo valdymo sprendimas valdo tinklą ir visas jos sudedamąsias dalis, pradedant nuo taikomųjų programų valdymo ir baigiant tinklo poveikio verslo procesams ir vartotojo poreikiams tyrimu. Be to, kad valdymo įrangos naudojimas suteiktų galimybę sužinoti, kada nebevyksta procesai serveryje, pralaidumas maršrutizatoriuje sumažėja iki kritinės ribos, ar vienas kuris nors iš tinklo segmentų veikia kaip "kaklelis", valdymo įranga turi turėti daug daugiau funkcijų. Pirmiausia, tinklo valdymo įranga turi pati atlikti tokius veiksmus, kaip "nulūžusio" proceso paleidimas iš naujo, atininkamų žmonių informavimas apie problemą el. paštu arba pranešimų gaviklio pagalba. O svarbiausia, tokia įranga turi pateikti lengvą ir galingą metodą parodymui, kuris verslo procesas, kuris verslo segmentas ir netgi kas konkrečiai bus paveiktas dėl aukščiau minėtų problemų. Verslo perspektyvos požiūris yra pats svarbiausias, jei yra norima valdyti tinklą ir sistemą, o ne tik reaguoti į vartotojų skundus, po to kai verslo procesai yra paveikti. Ir dažniausiai tai jau būna per vėlu, ką nors padaryti, kad pagerėtų arba nepablogėtų finansiniai rodikliai.

Ne tik X serverių, Y jų jungčių ir Z greičio tinklo priežiūra
Tinklų administratoriai turi apibrėžti, ką konkrečiai reiškia kiekviena paslauga verslui. Jiems yra gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad tinklas ir jo dalys pateiktų resursus, reikalingus taikomosios programoms ir vartotojams kasdieninių verslo procesų ir transakcijų vykdymui. Jų užduotis nėra tik žinoti kiek serverių jie turi, kiek jungčių juos jungia ir koks tinklo greitis. Pvz., leidykloje, tai ko yra tikimasi iš tinklo administratoriaus yra, kad būtų aukštas tinklo pralaidumas įgalinantis persiųsti didelius duomenų failus spausdinimui "Frame Relay" pagalba nedarbo laiku. Ir žinoma, skiriasi "online" finansų maklerių įmonės tinklo valdymo reikalavimai, čia reikalinga užtikrinti milijonų smulkių transakcijų šimtaprocentinį tikslumą realiame laike. Visapusiškas tinklo valdymo sprendimas turi abiejų, šių aukščiau aptartų tinklų administratoriams suteikti galimybę valdyti jiems gyvybiškai svarbius resursus, pirmu atveju "Frame Relay" valdymą, antru - transakcijų serverio prieinamumą. Taip pat sprendimas turi pateikti prasmingus standartus, kurie bus panaudojami įvertinimui, kaip tiksliai teikiamos paslaugos atitinka bendrovės poreikius, t.y. jie turi būti tinkami pranešimams, prognozių sudarymui ir planavimui. Tinklų administratoriams yra reikalingi įrankiai, kurių pagalba jie gali imituoti realaus pasaulio veiksmus ir taikomųjų programų veiklą. Tai reiškia, jog tokių įrankių turėjimas gali jiems leisti valdyti tinklą pasiremiant realių taikomųjų programų apkrovimo testais, t.y. galima patikrinti, kas vyksta siunčiant 20 KB paketus kas 30 s tarp trijų serverių, o ne tiesiog testuojant paprasto "ping" testo pagalba.

Ir negana tik prieinamų įrenginių tinkle
Kaip dabar beatrodytų keista, bet tinklo našumas niekada nebuvo toks svarbus reikalavimas kaip dabar. Šiandien jau nebeužtenka, kad įrenginys, esantis tinkle, būtų tik prieinamas. Įrenginys yra naudingas tik tada, kai pateikia paslaugas verslui su optimaliu našumu. Prieinamumas ir įrenginio būsena, kreipties galimybė ir tinklo topologija, našumo matas ir valdymas, visa tai yra integruota į šiandieninį tinklo valdymą, arba bent jau turi būti integruota.

Kiekvienas atskirai - nebeaktualu
Senesnės tinklo valdymo platformos į tinklą laikė bitų ir gabaliukų rinkiniu. Šiandieninės ekonomikos bendrovių tinklų negalimą laikyti įvairių atskirų segmentų rinkinių. Paprasčiau kalbant, vartotojai nenaudoja nuo "Ethernet" segmento izoliuotos naršyklės, nepriklausomos nuo maršrutizatoriaus ir nesirūpindami ar elektroninės komercijos "web" serveris galės įvykdyti transakciją. Kiekvienas iš šių žingsnių, procesų ir įrenginių turi veikti taip, kad reikalinga transakcija vyktų be kliūčių. Svarbu žinoti ir valdyti kiekvieną tinklo dalį ir jungtį, užtikrinant reikalingų paslaugų gavimą vartotojams ir verslo vienetams ir teisingą ir savalaikį transakcijų įvykdymą. Efektyvi tinklo valdymo programinė įranga tinklo valdyme turi remtis galutinio valdymo perspektyva ir turi turėti galimybę stebėti, registruoti ir valdyti visus proceso žingsnius ir įrenginius.

n+1 darbo vietų
Prieš keletą metų terminas "plečiamumas" buvo gana egzotiškas. Technologijų sąnaudų mažėjimas, sujungtų į tinklus kompiuterių daugėjimas ir galimybė plėtoti verslą interneto pagalba buvo vienos iš priežasčių, nulėmusių plečiamumo svarbą net ir mažoms bei vidutinėms organizacijoms. Didelėms organizacijoms nesirūpinimas plečiamumu gali sukelti daugiau rūpesčių nei manoma. Bendrovės negali sau leisti pirkti valdymo programinės įrangos, kuri yra sukurta tik tam tikram skaičiui darbo vietų. Patirtis rodo, kad visapusiškas valdymo sprendimas turėtų būti sukurtas remiantis objektine duomenų baze su daugiamate architektūra, t.y. turint n darbo vietų, n+1 sukurti nėra problemų. Tiesiog valdymo sprendimas prisitaiko prie augančio verslo poreikių.

Amžinas noras - sumažinti sąnaudas
Tokie prieštaringi vadovų norai, kaip "garantuoti savalaikį įvykdymą, nedidinant žmonių skaičiaus", "užtikrinti aukštą našumą ir pralaidumą, nereikalaujant papildomos aparatinės įrangos", "užtikrinti saugumą, tuo pačiu išlaikant sistemą prieinamą ir paprastą", yra ne kas kita kaip amžino noro sumažinti sąnaudas verslo priemonėms išraiška. Kitais žodžiais ir gerai, ir pigiai. Tinklų administratoriams norint įvykdyti šiuos reikalavimus reikia išleisti dideles sumas didelio atsparumo aparatinei įrangai, papildomų žmonių samdymui, ar sudėtingų mokymo kursų jau esamiems, organizavimui. Geriau būtų turėti galingą ir efektyvų visapusišką tinklo valdymo sprendimą, žinoma įperkamą, įmanomą naudoti ir atitinkantį aparatinės įrangos reikalavimus. Idealu būtų, jei jis veiktų vidutinio lygmens turimoje aparatinėje įrangoje, nereikalautų didelių investicijų į darbuotojų apmokymą ir daugelio inžinierių atvykimo jo įdiegimui. Vienu žodžiu, sprendimas turi atsipirkti.

Kad ir kvailam būtų aišku
Labai tampriais ryšiais su sąnaudų mažinimu yra susijęs kitas reikalavimas - lengva naudoti. Sąsajos pastovumas taip pat yra svarbus elementas. Jau praėjo tos dienos, kai tinklų administratoriai ar šiaip vartotojai turėjo laiko, pinigų ir kantrybės apjungti kartu sprendimus ir įrankius su nepastoviomis vartotojų sąsajomis. Tinklų administratoriai žinoma supranta, kad sprendimų tiekėjai negali apsieiti be trečių šalių įrankių, tačiau jiems tikrai visiškai neįdomu arba jie neturi tiek kantrybės, kad integruotų nepastovias, netgi kartais prieštaringas grafines vartotojų sąsajas. Valdymo sprendimas tuo geresnis, kuo paprastesnė, intuityvesnė, lengva naudoti ir pastovesnė vartotojo sąsaja. Tai užtikrina naudojimo lengvumą, greitą programos priėmimą "Stupid Users" bendruomenėje (tarp galutinių vartotojų) ir galimybę naudoti papildomus sprendimus greitai, nes jie atrodo panašiai.

Ir standartai, ir senienos
Nesvarbu, kokią technologijos kryptį ar įrenginius pasirinksite ateityje, turimas valdymo sprendimas vis tiek turi sugebėti valdyti visą tinklą. Dar daugiau, valdymo sprendimas turėtų naudoti standartinę objektinę duomenų bazę, nes tada ir kiti bendrovės valdymo skyriai galėtų nesunkiai prieiti prie sukauptos reikalingos informacijos. Tokie standartai kaip SNMP yra gerai žinomi, ir beveik kiekviena sistema palaiko SNMP. Standartų palaikymas nuo SNMP palaikymo išsiplečia iki DHCP, DNS ir DMI.
Be standartų, dar reikia atsižvelgti į turimą infrastruktūrą. Efektyvus tinklo valdymo sprendimas tiesiog privalo palaikyti ir UNIX ir "Windows NT" platformas.

2N: Nepriklausomybė ir Neutralumas
Interneto augimas suteikė TCP/IP protokolui dažniausiai naudojamo šiandien protokolo vietą. Tačiau vis dėlto yra keletas protokolų, tokių kaip pvz., SNA, kuris vis dar užtikrina gyvybiškai svarbius procesus. Todėl tinklo valdymo sprendimas neturi būti kuriamas tik vienam protokolui. Be to, jis turi būti nepriklausomas, t.y. negali būti susietas su konkrečia aparatine įranga ar operacine sistema.

Integracija ir lankstumas
Netgi tada, kai koks nors tobulas sprendimas turi visas pageidaujamas savybes ir funkcijas, visada yra koks nors savitas vartotojo poreikis, kurį galima patenkinti tik administruojant tam tikrą specialų elementą, trečių šalių arba pačių sukurtais įrankiais. Dėl šios priežasties tinklo valdymo sprendimas privalo lengvai ir visam laikui integruoti tokio elemento valdymo ir kitus įrankius. Be to, tinklo valdymo sprendimas turi iškarto prisitaikyti prie atsiradusių naujų vartoto poreikių. Sprendimo lankstumas apibrėžiamas kaip gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių versle. Pvz., bendrovė įsigyja kitą bendrovę, kuri jau turi 500 tinklo stočių. Valdymo sprendimas tiesiog turi gebėti valdyti dar ir šiuos papildomus mazgus, o ne reikalauti grįžti prie braižymo lentos ir perbrėžti iš naujo tinklo planą, ar keliauti į pirkimų skyrių papildomų mazgų valdymo licenzijų įsigijimui, tiesiog turi valdyti. Lyg to neužtektų, valdymo sprendimas turi būti pakankamai lankstus, kad susitvarkytų su netikėtais tinklo transporto trukdžiais, detektuojamų įvykių kiekiu ir tipais arba naujai surastais, t.y. pridėtais tinklo resursais. Realaus gyvenimo naujovės turi būti lengvai įdiegiamos į tinklo valdymo sistemą, mažiausiai vėluojant ir stengiantis.

Kam atiteks didžiausias kąsnis?

Sistemų valdymo sprendimų gamintojai prisitaiko prie vartotojų poreikių. Tik paklauskite "Computer Associates", "BMC Software", "Hewlett-Packard" ar " IBM "Tivoli Systems", ir jie jums pateiks savo turimą sprendimą. Kaip sako "United Parcel Service of America" bendrovės sistemų inžinierius ir projektų vadovas Glenn Berry, "mums yra reikalingi įrankiai, užtikrinantys mūsų klientams mūsų paslaugų pasiekiamumą, saugumą ir neleidžiantys prarasti mūsų verslo. Tokioms garantijoms mums reikalingi tinkami įrankiai".
Rinkos lyderiai yra "Computer Associates" ir IBM dukterinė bendrovė "Tivoli Systems Inc.". Toliau juos bando pasivyti "BMC Software Inc." ir "Hewlett-Packard". Konsolidacija būdinga šiai augančiai rinkai, tai tiek teigiamai, tiek neigiamai atsiliepia vartotojui. Iš keleto gamintojų yra lengviau pasirinkti, tačiau tai turi savų trūkumų. Tačiau rinkos analitikai mano, kad valdymo įrankių rinkoje ateinantys keletas metų bus įdomūs. Konkurentai turi prisitaikyti prie iškeltų reikalavimų ir paruošti vienas už kitą geresnius produktus vartotojams.
1999 metų "Dataquest" duomenimis "Computer Associates" (CA) turi 13% didesnę nei "Tivoli" rinkos dalį. CA įsigydama įvairias naudingas bendroves (paskutiniai pirkiniai - "Platinum Technology" ir "Sterling Software"), tobulindama savo visiško tinklo valdymo sistemą "Unicenter TNG", atsikando didžiąją rinkos pyrago dalį. "Unicenter TNG" pateikia visapusišką tampriai integruotų valdymo įrankių, tarp kurių yra saugumo, saugyklų, "web" serverių, taikomųjų programų, operacijų, darbastalio kompiuterių ir serverių valdymo įrankiai, "help desk" funkcijos. CA konkurentai jai lipa ant kulnų, todėl siekdama išlaikyti savo pozicijas, prie "Unicenter" prideda įvairius papildomus modulius, pvz., "Neugent" neuroninio tinklo agentų technologiją. Ši technologija įgalina nuspėjamąjį valdymą, nes agentai renka informaciją apie valdomą sistemą, reaguoja į menkiausius pasikeitimus, analizuoja duomenis ir leidžia nuspėti galimus kilsiančius gedimus. "Unicenter TNG" gali valdyti daugelį platformų ir dirbti su įvairių gamintojų IT resursais. Be to šiuo metu "Unicenter" valdymo sritys apima ir "Windows CE" sistemos palaikymą, mobiliųjų telefonų, pranešimų gaviklių ir plonų klientų valdymą.
Aršiausias "Unicenter" konkurentas - "Tivoli TME", IBM dukterinės bendrovės "Tivoli, Systems, Inc." valdymo sprendimas. Kaip ir CA "Tivoli TME" kilęs iš sistemų valdymo technologijų. Jo pagrindinės stipriosios savybės yra daugelio platformų ir visų kompiuterių pradedant nešiojamaisiais ir baigiant "mainframe" kompiuteriais palaikymas. Tačiau "Tivoli TME" nėra visapusiškas integruotas sprendimas, nes "Tivoli TME" ir tinklą valdantis "NetView" yra atskiri produktai. Be to tas faktas, kad CA šiemet įsigijo "Platinum Technology", skatina "Tivoli Systems" agresyviau konkuruoti valdymo sprendimų rinkoje. Taigi "Tivoli" stengiasi pateikti vartotojams naujų įrankių serijas, kurios turėtų tvirčiau susieti verslo ir sistemos infrastruktūros valdymą.
Kiti konkurentai - BMC ir HP "OpenView" taip pat intensyviai dirba produktų tobulinimo srityje. Tačiau BMC sprendimas yra kilęs iš duomenų bazių ir taikomųjų programų valdymo srities. Be to jis neturi centralizuoto pagrindo (framework). Bendrovė gamina programinę įrangą, orientuotą į taikomųjų programų valdymą, o ne į atskirų įrenginių ar komponentų. Analitikai mano, kad BMC, norėdama išsilaikyti rinkoje, bus priversta susieti visus savo turimus produktus kartu.
Dešimtmečio pradžioje HP dominavo rinkoje su savo "OpenView" valdymo sistema, tačiau pasirodžius tokiems konkurentams kaip "Computer Associates" ir "Tivoli", o be to jos pačios neteisingai suformuota produkto strategija, privertė HP užleisti lyderio pozicijas. Šiuo metu HP tikslas atsikąsti taip šios rinkos pyrago dalį ir tapti elektroninio verslo valdymo sprendimų tiekėju. HP norėtų padidinti "OpenView" darbastalio kompiuteriams ir sistemų valdymo produktų liniją, bei padidinti galimybes valdyti įvairių programų teikiamas paslaugas.

Nieko nėra tobulo
Pasibaigtus darbo dienai, kai ištuštėja rinkodaros ir prekybos skyriai, IT skyrių darbuotojai susiduria akis į akį su realybe, kaip palaikyti sistemą dirbančią 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Sistemų, tinklų, duomenų bazių, taikomųjų programų ir įrenginių tinklo valdymas niekada nebuvo lengvas uždavinys, o dar įsigalint elektroniniam verslui, internetinėms technologijoms, užduotis anaiptol nepalengvėja. Akivaizdu, kad reikalingas tobulas valdymo sprendimas. Nepaneigiama (arba bent jau mėgstama teigti), kad nieko nėra tobulo, bet to siekti galima. Pradžiai turbūt užtektų pasirinkti sistemą, kuri atitiktų dvyliką aptartų reikalavimų. Sėkmės renkantis.

Jei domina ERP, arba bendrai IT infrastruktūros valdymo sprendimas  rašykite info@matrix.lt.

Copyright MATRIX UAB, 2009

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|