HP duomenų saugyklos, serveriai, virtualizacija: HP Business technology forumo įspūdžiai 2007

- SYNOLOGY duomenų saugyklos , talpinimo web/email/ftp serveriai ;

Šių metų seminare HP akcentavo prasidedančią virtualizacijos, duomenų saugyklų erą. Virtualizacijos banginiai šiuo metu yra HP serveriai + VMware OS + AMD cpu, kurie tiesiogiai palaiko virtualizacijos išplėtimus. AMD šiuo metu yra tiesiogiai įdiegusi virtualizacijos išplėtimus į savo CPU, pradedant nuo Athlon64 iki Opteron. UAB Matrix specialistai pastoviai dalyvauja HP seminaruose, ir gali jus konsultuoti serverių, duomenų saugyklų, virtualizacijos klausimais.

Pagal rinkos tyrimus, pastebima tendencija, kad išlaidos geležiai mažėja, o programoms ir paslaugoms didėja, tai atlikta pagal IBM, MS ir kitų firmų duomenis. Šiais metais mobilių prietaisų pardavimai 5 kart. lenkia įprastų stalinių, stacionarių pc pardavimus, nes rinka pereina prie web2.0 technologijų, kai viskas mobilu.

HP šiuo metu turi 50 mlrd. dolerių tiekimo grandinę (supply chain) ir yra viena iš didžiausių aparatūrinių firmų. Firmos dabar pereina nuo IT prie BT, t.y. nuo informacinių technologijų prie biznio (valdymo) informacinių technologijų. Bankams pvz. labai svarbu yra tranzakcijos kaina (cost per transaction), kurios nemažą kainos dalį sudaro elektros kaina. Senais laikais firmose buvo toks etatas – Elektros direktorius, kuris sekdavo firmoje elektros panaudojimo efektyvumą, ir jis būdavo valdybos narys. Atrodo kad grįžtame prie tų pačių senų laikų – elektros energija brangsta, ir firmose turi būti žmogus kuris sektų jos sunaudojimą.

Tipinės firmos IT biudžetas yra:
65% priežiūra ir valdymas (operations and maintenance);
25% migravimo išlaidos;
10% inovacijų išlaidos.

HP šiuo metu valdo apie 400 duomenų centrų visame pasaulyje, ir planuoja juos mažinti iki 85 vnt., o paskui iki 3vnt per visą pasaulį. Tą jie planuoja pasiekti naudodami blade serverius, virtualizaciją, SAN ir kitus būdus.

Serverių, IT rinkos

Pasaulinė serverių 2007 metų rinka:
33% HP Proliant serveriai
25% DELL serveriai
24% IBM serveriai
2% SUN serveriai

Blade serverių rinkos pasiskirstymas:
46% HP Proliant serveriai
32% IBM serveriai
10% DELL serveriai

Baltijos šalių serverių 2007 metų rinka:
41% HP Proliant serveriai
17% IBM serveriai
11% DELL serveriai
3% FSC (Fujitsu-Siemens) serveriai
1% SUN serveriai

Baltijos šalių IT technologijų 2007 metų rinka:
2006 metai 0 1.07 bilionų USD
2007 metai 0 1.23 bilionų USD
Visos vakarų Europos $356.59B bendroje sumoje. Taigi Baltijos šalių IT rinka sudaro apie 0.4% visos Europos IT rinkos.

IT technologijų eksportas Lietuvoje

Lietuvos IT rinka 2006 m. buvo $419 milijonų, 2007m. augo apie 18%. ?uropos sąjungos parama sudarys 2007-2013 m. apie $142 bilijonus. Ją skirsto NMA. Yra toks įdomus dokumentas, kuris vadinasi Lietuvos Valstybės ilgalaikės raidos strategija iki 2015m., kurį reiktų visiems perskaityti ir padaryti savo išvadas, kas ką gali konkrečiai padaryti tam kad skatintų eksportą, konkrečiai IT technologijų, o ne vien pirkimą ir importą. Telekomunikacijų rinka Lietuvoje buvo 3.967 mlrd. Litų, IT 1.0 mlrd. Litų, kas sudaro maždaug 6% pajamų nuo viso biudžeto, kai tuo tarpu Lietuvos valstybė užsibrėžusi pakelti iki 20% IT pajamas biudžete.

DnB Nord yra tarptautinis bankas yra 77 vietoje pasaulinėje rinkoje, jo kapitalizacija siekia 8.900 mlrd. USD. Jis naudoja Flexcube bankinę sistema, HP serverių platformą (50%) ir Oracle duomenų bazę (100%), ir aišku visam tam reikalingos duomenų centro paslaugos. DnB-nord bankas apklausė pagal savo kriterijus visų pabaltijo šalių pagrindines firmas (įskaitant Švediją, Suomiją, Daniją, Lenkiją ir pan.), kai rinkosi kam perduoti savo duomenų laikymą. Iš Lietuvos pusės dalyvavo HP Lithuania kartu su BDC (Teo antrinė įmonė). Banko aptarnavimo konkursą laimėjo BDC.

Taigi, vykdydama minėtą dokumentą, firma BDC (Baltic data center) viena iš pirmųjų Lietuvos įmonių pradėjo DnB-Nord bankui teikti duomenų centro paslaugas, sutarties vertė apie 11 mln. eurų, trukmė 5 metai, tam kad pilnai įvykdyti banko reikalavimus BDC turėjo pastatyti antrą duomenų centrą po žeme, tam kad apsaugoti nuo elektromagnetinių trukdžių banko serverius. BDC turi ISO 27001 duomenų apsaugos sertifikatą. Latvijoje panašaus stambumo ir pobūdžio įmonė yra Exigen group LV.

Microsoft pristatė Office Performance Point Server 2007

Bendras firmos turinys (kontekstas) skirstosi:
My context – Mano turinys (pvz. dokumentai)
Team context – Komandos, būrio turinys (pvz. serveris)
Organization context – Organizacijos turinys (pvz. abstraktus, pernaudojamas, biznio procesų turinys)
Pagal turinio naudojimą firmoje Microsoft siūlo skirstyti ir serverių panaudojimą, o HP pvz. rekomenduoja kiekvienam 100 vartotojų turėti po atskirą savo fizinį arba virtualų serverį.

Virtualūs serveriai, virtualizacija

Šiuo metu rinkoje konkuruoja tokie virtualūs serveriai:
Microsoft softricity (Virtual desktops)
Microsoft Virtual server 2005
Vmware ESX server 3i (kuris naudoja tik 32MB atminties)
Swsoft Virtuozzo
XEN (Citrix) server

Duomenų centrai
Duomenų centrai naudoja daug elektros energijos, pvz. vien Kalifornijos valstijoje sunaudojama apie 250MW-375MW elektros per metus. Vidutiniškai tik 5-20% serverio našumo naudojama tradiciniuose serveriuose, kur buvo viena aplikacija vienam serveriui. Todėl iškilo didelis poreikis ant vieno fizinio serverio sukti keletą OS, keletą pritaikymų, tada panaudojimas pakyla iki ~80-90% serverio galios. Procesoriai taip pat vystosi, nuo 1 core -> 2 core 2005m iki 4 core 2007 metais. Cpu gamintojai, ypač AMD, akcentuoja elektros sąnaudas. Pvz . DDR2 atmintis lyginant su FBDDIMM naudoja žymiai mažiau elektros, todėl AMD palaiko tik DDR2 tipo atmintį. Plačiau http://enterprise.amd.com/powercalculator, arba http://www.thegreengrid.org.

Duomenų atsarginės kopijos, saugojimas

Pagal tyrimus:
70% mažų ir vidutinių firmų (SMB) atsargines kopijas laiko lokaliame diske, toje pačioje vietoje (on-site);
35% mažų firmų daro kopijas į diską ir naudoją replikaciją.
Daugiau kaip 35% SMB neturi iš viso backupo ar duomenų atstatymo plano (recovery plan).
Pastebima tendencija pereiti nuo DAS -> NAS -> SAN (DAS – tai direct attached storage, tai pvz. lokalus diskas, NAS – network attached storage, tai pvz. tinkle esantis duomenų serveris ar tinklinis kietas diskas, SAN – storage area network, tai yra tinkle paskirstytos duomenų saugyklos). HP šiuo metu turi daugiau kaip 145K partnerių visame pasaulyje, kurie diegia HP duomenų saugojimo sprendimus.
Duomenų paskutiniu metu daugėja eksponentiškai, tai gali būti:
- media (filmai, muzika, turinys);
- CAD – architektūros, projektavimo, dizaino, inžinerinių komunikacijų duomenys;
- Foto, x-ray (rentgeno spindulių), skenavimo, geo/palydoviniai duomenys, žemėlapiai.
Kai duomenų daugėja, spaudžiasi laikas, per kurį galima padaryti atsarginę kopiją tų duomenų. Atsiranda dedikuoti serveriai – pranešimų (messaging), DB (duombazių), File and print serving (bylų ir spausdinimo aptarnavimas). HP siūlo kompleksinį sprendimą su Proliantus su MS Storage Server 2003 R2 unlimited CAL‘s (> 999 userių), HP Storage Works, HP Management programas.Tipinis sprendimas yra toks: Klientai -> WUDSS (Windows unified data storage server 2003, kuris dirba kaip gateway tarp klientinių pc ir duomenų saugyklų) + HP DL380 serveriai -> HP SAN komutatoriai -> DB serveris, Storage Works file shares serveris.

HP turi keletą unikalių sprendimų duomenų saugojimui:
HP AiO 600 (all-in-one storage)
HP AiO 600c storage blade.

Yra paskaičiuota, kad 1$ išleistas įrangai, paskui reikalauja apie 3.5$-5$ išlaidų per 3 metus valdymui, ir priežiūrai. Kuo geriau padaryta IT infrastruktūra, tuo daugiau laiko IT adminai gali skirti inovacijoms ir naujiems projektams firmoje generuoti.
Tam kad taupyti laiką, reiktų galvoti apie Storage (duomenų) konsolidavimo planavimą: Server 1 dabar – po 3 metų kas bus?. SAN sprendimas kainuoja maždaug apie 20K eurų (apie 69 tūkst. Litų), todėl Lietuvoje stambesnės įmonės jau galėtų sau tai leisti.

Kietų diskų tendencijos
Kieti diskai kaip ir viskas mažėja fiziškai, bet didėja jų duomenų laikymo apimtis ir greitis: nuo 3.5“ industrija pereina prie 2.5“. 3.5“ standžiųjų diskų sūkių riba yra 15000 rpm, nes prie didesnio greičio pradeda deformuotis magnetinės plokštelės. 2.5“ standartas leis pasiekti daugiau kaip 30000 rpm. Įsivaizduokite kaip padidės duomenų pasiekiamumo greitis.
Taip pat mažės elektros sunaudojimas diskuose – U320 SCSI 10K hdd naudoja apie 18W, o SFF SAS 10K 2.5“ diskas naudoja tik apie 9W elektros.
HP storage įrenginiai leidžia daryti LUN marking – diskų markavimas. Bus pereinama prie SAN tinklų.

HP Duomenų saugyklos
DAS – kokia max talpa? Tiek kiek telpa į fizinį serverį/kompiuterį;
AiO < 6TB
MSA < 12TB (sprendimai iki 50K $), Modular Storage Arrays
EVA šeima (< 100TB duomenų talpa, palaiko virtualizaciją), Enterprise Virtual Arrays
XP šeima – online pastoviai režime gali dirbti.

EVA duomenų saugyklos dinamiškai keičia loginio disko dydį, Enterprise Virtual Array (dynamic capacity management palaiko), padarytas pilnai komutuojama galinė panelė (fully switched backend), t.y. prie kiekvieno hdd individualiai prieina kontroleris. SAN switchai („svirtelės“) Brocade ir Cisco yra naudojami HP sprendimuose.

Duomenų tipai

Duomenų tipas

Core esminiai duomenys

Critical kritiniai duomenys

Continuous nepertraukiami duomenys

Laikas naudojimo:

18x7

24x6

24x7

Pateikiamumas

99 %

99 ,5%

99 ,9%

RTO:

24h (val.)

8h(val.)

1h (val.)

Naudojimo pvz.:

Back-office

Supply-chain

Face-to-customer

Duomenų praradimo būdai ir statistika:
32% žmogaus klaidos;
14% pritaikimų-programų klaidos, gedimai;
44% aparatūros klaidos-gedimai;
7% virusų veikla;
3% gamtinės nelaimės.

HP magnetinių juostelių įrenginiai

HP Colorado DAT 160, 5MB/s greitis juostelinių įrenginių eina jau 6 karta, ir HP užtrikrina, kad laikmena (juostelė) bus nuskaitoma mažiausiai su 2 kartų senumo juostiniu įrenginiu. Juostiniai įrenginiai vis dar populiarūs dėl to kad 20/40GB juostelės kaina apie 30lt, ir ją galima saugiai pernešti, todėl tai išlieka nors ir lėtas, bet vienas iš pigiausių būdų saugoti duomenis. HP gamina ir D2 D110/120 virtual autoloaderius, taip pat ir AiO SB600c storage blade (duomenų mentė), kuris užima tikrai labai mažai vietos.

Daug valstybių yra išleidę įstatymus dėl duomenų saugumo, rezervinių kopijų, vagysčių, pateikimo valstybės institucijoms. Tas pats bus ir Lietuvoje.

Online kainos yra http://www.deze.lt, arba klausti sales@matrix.lt.

Copyright MATRIX, UAB 2007-2009

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|