2010-04-02 - Pasirašyta sutartis su LVPA dėl e-verslo sprendimo diegimo 

eu-logo-kuriame-lietuvos-ateiti2.jpg

PROJEKTAS

„UAB „MATRIX“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMAS DIEGIANT INOVATYVŲ E-VERSLO SPRENDIMĄ“
(projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-241)

    UAB "Matrix" veikia kompiuterinės technikos techninio aptarnavimo srityje. Efektyvesnei įmonės veiklai reikalingas e-verslo sprendimas, kuris pagerintų įmonės produktyvumą. Dabartinės problemos: įmonės valdymas vykdomas excel programos pagrindu, todėl vienu metu gali dirbti tik vienas darbuotojas su vienu klientu.Tokiu būdu vykdomi šie procesai: užsakymai, pasiūlymai, remontas, garantinis remontas, sutartys, klientai,  techninio skyriaus darbai, dokumentai, kainynas, transportas ir paslaugų logistika, faktūros, kasos pajamų orderiai, užduotys, sandėlis, skolos, duomenų atkūrimo darbai. Tai neefektyvus procesas, nes atima daug laiko, prarandami klientai. Kita silpna vieta - klientų bazė excel programos pagrindu. Darbuotojai negali bazės pildyti vienu metu ir iš kelių failų rengti vieną bendrą. Visos šios problemos lemia žemą darbo našumą ir riboja įmonės konkurencingumą. Įmonė yra aprašiusi probleminius procesus bei nustačiusi jų sprendimų būdus.

    UAB „Matrix“ skiriama parama projekto išlaidoms finansuoti iš Europos sąjungos Europos regioninės plėtros fondo Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (Europos Sąjungos lėšos). Numatyta projekto vertė yra 305 000 Litų, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bus finansuojama 50% projekto sumos.

    Projekto metu įsigyta, įmonės poreikiams adaptuota ir įdiegta speciali verslo valdymo sistema, taip pat įsigyta kompiuterinė technika įrangos diegimui bei sklandžiam jos darbui užtikrinti. Projekto pridėtinė vertė: įdiegus sistemą įmonė taps konkurencinga ne tik Lietuvos teritorijoje, tačiau ir ES mastu. Atsiras galimybės plėsti kompiuterinės technikos priežiūros ir remonto verslą kaimyninėse šalyse, konkuruoti su užsienio šalių kompiuterinės technikos aptarnavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Optimizuoti ir integruoti valdymo procesai sudarys sąlygas įmonės apyvartos, darbo našumo ir eksporto augimui. Kokybiškų paslaugų (greitesnio atlikimo termino, mažesnės kainos ir t.t.) teikimo naudą pajus įmonės paslaugų užsakovai, klientai, partneriai. Projektas prisideda prie inovacijų skatinimo, nes įmonės poreikiams sukurta unikali, naudojant pačias naujausias technologijas ir atvirus standartus, sistema.

    Projektas įgyvendinamas be partnerių. Už tiesioginį projekto valdymą atsakinga administracinė grupė, sudaryta iš įmonės darbuotojų. Už projekto valdymą atsakingi projekto vadovas ir finansininkas, kurių funkcijos: projekto įgyvendinimo techninė ir finansinė priežiūra ir kontrolė, ataskaitų teikimas, pirkimų organizavimas, konsultantų ir rangovų atranka, projekto biudžeto lėšų paskirstymas, projekto administracinės grupės posėdžių ir susirinkimų organizavimas. Techniniam projekto įgyvendinimui pasitelkti įmonės specialistai ir išorės konsultantai.

    Bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujas technologijas ir verslo aplinkos gerinimo elektroninėje erdvėje sprendimus, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą. Projekto metu optimizuoti įmonės procesai sudarys sąlygas, įmonės investicijas ateityje nukreipti į naujų pardavimų kanalų kūrimą Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kitose ES valstybėse, į profesionalią  vadybos ir techninio aptarnavimo specialistų komandos rengimą bei bendradarbiavimą su šalies mokslo institucijomis siekiant užtikrinti MTEP plėtrą kompiuterinių technologijų plėtros ir aptarnavimo srityse.

    Numatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2010 m. gruodžio mėn. 15 d.

Naujausios kainos yra  http://www.mazakaina.lt, remonto darbai http://www.remont.lt , dėl bendrų klausimų klauskit info@matrix.lt. 

Copyrigth MATRIX UAB 2010-2011