MATRIX UAB naudoja ir platina BC Plius verslo valdymo ir finansų sistemą 

- SAP All-in-One verslo valdymo sprendimas ir  pilnas verslo valdymas (ERP+CRM) ;
- Compiere  atviro kodo ERP sistema (verslo vadymo sistema)
- IT infrastruktūros valdymo sistemos - ką rinktis? ;
- Microsoft ERP produktai ;

Naujos kartos IT sprendimas verslo valdymui – absoliutus pranašumas!

Dauguma progresyvių įmonių, greitai reaguojančių į konkurentų užmojus atplėšti rinkos dalį, naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, kurios padeda optimizuoti įmonės veiklą, taupyti laiką ir pinigus.

Pagrindinė BC Plius pranašumų filosofija – tai į vartotojo poreikius orientuotas įmonės išteklių planavimas ( angl. Customer synchronized resource planning, CSRP). Tokio lygio verslo valdymo sistemai būdingas operatyvus reagavimas į rinkos pasikeitimus, į vientisą sistemą sujungiant vidinius (angl. Enterprise resource planning, ERP) ir išorinius (angl. Customer relationship management, CRM) sėkmingai verslo plėtrai būtinus elementus bei procesus:

tiekimą, gamybą, paskirstymą;
žmogiškuosius išteklius (personalą);
projektus, užduotis darbuotojams;
rinkodarą, pardavimus;
buhalteriją ir finansus;
ryšių su klientais palaikymą ir kt.

Keletas priežasčių, dėl kurių Jums vertėtų diegti verslo valdymo sistemą:

Konkurentai nesnaudžia ir lipa Jums ant kulnų,
Susiduriate su įmonės veiklos administravimo ir sisteminimo sunkumais,
Sudėtingus verslo procesus norėtumėte valdyti paprastai,
Jums svarbus kokybiškas klientų aptarnavimas ir ryšių palaikymas,
Norėtumėte lanksčių, operatyvių ataskaitų, atspindinčių tikslią Jūsų verslo būklę,
Norite plėstis, didinti pelningumą bei darbuotojų produktyvumą...

Centralizuotas valdymas, patikimumas ir saugumas – visapusė nauda įmonei

BC Plius verslo valdymo sistema užtikrina stabilų ir paprastą įmonės valdymą keičiantis verslo aplinkai bei klientų poreikiams. Visos atliekamos operacijos fiksuojamos centrinėje duomenų bazėje, informaciją gali naudoti pirkimų, rinkodaros, finansų ir kitų skyrių darbuotojai.

Pardavimų vadybininkui...

Turėdami 360 laipsnių vaizdą apie kiekvieną klientą bei reikiamus programinius įrankius, įmonės pardavimų skyriaus darbuotojai gali lengvai nustatyti pelningiausias atviras pardavimo pozicijas, į kurias reikėtų orientuotis, greitai peržiūrėti kliento pirkimų istoriją, prekių, kurias klientas jau yra įsigijęs, sąrašą, pasirašytas sutartis, pateiktus pasiūlymus, visą bendravimo su klientu istoriją, kad ir kaip seniai tai buvo daroma, planuoti darbus pagal vykdomus projektus ir kt.

Marketingo specialistui...

Analizuodamas pardavimų rezultatus pagal klientus, laikotarpius, produktus ar jų grupes bei kitus kriterijus, marketingo specialistas gali vykdyti rezultatyvesnes pardavimų skatinimo kampanijas, planuoti akcijas, keisti kainodaros ir taikomos nuolaidų sistemos strategijas.

Finansininkui...

Atliekant operacijas, išrąšant sąskaitas automatiškai formuojami buhalteriniai įrašai, todėl įmonės finansininkui nereikia gaišti laiko mechaniniam sąskaitų suvedimui, deklaracijų pildymui, ataskaitų ruošimui. Jis gali daugiau laiko skirti įmonės kaštų analizei, finansinės veiklos planavimui ir gerinimui.

Įmonės vadovui...

 Savo ruožtu vadovas bet kuriuo metu ir iš bet kurios pasaulio vietos gali prisijungti prie sistemos internetu ir pasinaudoti lanksčiais analizės įrankiais, atspindinčiais realią pačios įmonės būklę, koordinuoti darbus ir įvertinti darbuotojų rezultatus. Jis gali būti tikras, jog darbuotojų kaita neturės kritinės reikšmės įmonės veiklos rezultatams. Visa informacija apie esamus ir potencialius klientus, projektus, atliktus bei planuojamus darbus saugoma centrinėje duomenų bazėje, todėl net naujai priimtas žmogus galės nieko nelaukdamas tęsti pradėtą veiklą.

Patikima ir saugu

Naudojantis naujausiomis technologijomis sukurta duomenų bazės architektūra užtikrina visišką verslo valdymo sistemos BC Plius patikimumą ir teisingą rezultatų gavimą.

BC Plius – pirma lietuviška verslo valdymo sistema, testuota pagal „Microsoft“ reikalavimus. Sėkmingai atlikti testai „Verified for Windows XP“ tarptautinėje laboratorijoje „VeriTest“ patvirtino, kad verslo valdymo sistema BC Plius yra tinkama darbui „Windows XP“ aplinkoje. 2005 m. vasario 6 d. sėkmingai atlikti testai „Microsoft Platform Test for ISV Solutions“. BC Plius suteiktas produkto identifikacinis numeris: UA0402111954.

Sistemos komponentai

Šiuo metu CSRP lygio verslo valdymo sistemą BC Plius sudaro sprendimai, kurie puikiai funkcionuoja tiek kartu, tiek atskirai ir gali būti pritaikomi pagal kliento poreikius:

Pagrindinis tikslas -  kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie darbuotojams, padaliniams, įmonėms ir organizacijoms skiriamas užduotis bei su tuo susijusius veiklos procesus: kaupti duomenis apie klientus vieningoje klientų duomenų bazėje, geriau pažinti savo klientų poreikius; planuoti santykius su klientais, kontroliuoti klientų poreikių patenkinimą; valdyti pardavimo procesą, greitai ir efektyviai identifikuoti visus žingsnius iki užduoties užbaigimo; nustatyti įmonės galimybes įvairiuose veiklos etapuose; operatyviai informuoti darbuotojus apie savo komandos dalyvių veiksmus; registruoti užduotis darbuotojui (taip pat darbuotojas gali sau registruoti užduotis); kontroliuoti užduočių įvykdymą bei įvykdymo laiką. Ataskaitos apie užduočių vykdymą, darbuotojų darbo planų spausdinimas ir kitos ataskaitos.

          Įmonės sudarytų sutarčių registravimas bei atsiskaitymų pagal sutartis kontrolė. Galimybė nurodyti sutarčių galiojimo laiką, mokėjimo sąlygas bei grafikus. Sutarčių formavimas ir spausdinimas. Sutarčių vykdymo planavimas ir fakto fiksavimas. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė.

Įmonėje vykstančių administracinių procesų optimizavimas ir paspartinimas

Sprendimas apima visas krovinio aptarnavimo operacijas, pradedant pirminės informacijos apie krovinį gavimu ir baigiant jo pristatymu klientui. Užtikrina patogų informacijos apie krovinius rinkimo ir kaupimo mechanizmą, krovinių pristatymo planavimą ir registraciją, dokumentų, susijusių su krovinių gabenimu, kontrolė bei susiejimas.

          Autotransporto (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapų, įsigyto ir sunaudoto kuro, pravažiuotų maršrutų ir vairuotojų darbo apskaita, aktų ir ataskaitų spausdinimas. Padangų apskaita. Išsami krovinių gabenimo apskaita. Informacija apie reisus, transportą, kuro sąnaudas, atstumus, prastovas ir kt.. Visa informacija apie krovinį. Automatiškai skaičiuojamas krovinio gabenimo pelningumas.

Transporto įmonių veiklos ir su ja susijusių procesų valdymas bei optimizavimas

Skirtas įmonės personalo administravimui. Personalo sąrašo sudarymas ir grupavimas pagal skyrius. Darbuotojų bylos. Darbo sutarčių tvarkymas ir spausdinimas. Įsakymai dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei kiti, susiję su personalo valdymu. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas ir spausdinimas. Darbuotojų sąrašo spausdinimas ir įsakymų ataskaita.

          Automatiškas atlyginimo apskaičiavimas. Galima skaičiuoti darbo užmokestį pagal dienos ir valandos tarifą, apskaičiuoti atostoginius, išeitines pašalpas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus. Gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas. Mokėjimo žiniaraščių ir suvestinių, ataskaitų VMI ir Sodrai ruošimas bei spausdinimas.

Procesų, susijusių su įmonės personalo administravimu, valdymu bei darbo užmokesčio skaičiavimu, automatizavimas

   Palaiko visą prekių ir paslaugų judėjimo ciklą ir užtikrina visų prekybos, kainodaros ir santykių su klientais, analitinių ataskaitų formavimo, lojalumo programų procesų valdymą. Prekių ir paslaugų kontrolė. Neribotas sandėlių skaičius. Prekių judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų kontrolę. Prekių nurašymas. Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį. PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema. Prekybinės ataskaitos.

          Įmonės vidaus ir išorės užduočių kontrolė. Efektyvus ryšių su klientais palaikymas. Pasinaudojus šios sistemos galimybėmis sumažinamas įmonėje spausdinamos dokumentacijos kiekis, organizuojant įmonės veiklą pagal ISO standartus. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė. Visi kasos naudojimo „įrankiai“ – pinigų įdėjimas ir išėmimas į (iš) kasos aparatą (-o), pinigų stalčiaus atidarymas, suminė ataskaita, X ataskaita, Z ataskaita ir kt.

Prekybos ir paslaugas teikiančių įmonių veiklos optimizavimas ir automatizavimas

         Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Atliekamos visos buhalterinės operacijos: valiutinės, banko, kasos bei avansinių apyskaitų apskaita. Įsiskolinimų kontrolė. Galimybė mokėjimo nurodymus siųsti tiesiai į banką elektroniniu formatu per internetą. Galimybė bet kokiu momentu įkelti į programą valiutų kursus iš interneto. Valiutiniuose įrašuose automatinis kurso įtakos apskaičiavimas. Ruošiamos ir spausdinamos įvairios ataskaitos (PVM ataskaitos, PVM sąskaitų faktūrų registras, skolų suderinimo aktai...) bei finansinės atskaitomybės formos - pelno (nuostolio) ataskaitos, balansas ir kita.

          Ilgalaikio turto grupės, ilgalaikio turto kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas, taikant skirtingus metodus. Atidavimo į eksploataciją, priėmimo-perdavimo aktų ruošimas ir spausdinimas. Automatinis ilgalaikio turto sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas. Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir paslaugų kiekinė ir suminė apskaita. Pajamavimas, nurašymas (FIFO ir konkrečių kainų metodu). Apskaita litais ir užsienio valiuta.

Įmonės finansinės apskaitos automatizavimas

          Gaminio sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles, sunaudotų žaliavų nurašymas, gaminių savikainos skaičiavimas ir pajamavimas į sandėlį. Gamybinių dokumentų spausdinimas, ataskaitos. Atsargų ir paslaugų apskaita. Neribotas sandėlių skaičius. Atsargų judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų apskaitą. Atsargų nurašymas. Atsargų judėjimo kontrolė. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Komplektavimas ir iškomplektavimas. Įvairios ataskaitos.

Gamybos procesų apskaitos automatizavimas

Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Biudžetinių įstaigų sąskaitų planas. Banko ir kasos apskaita. Specialių mokesčių, nustatytų fiziniams asmenims, apskaičiavimas, abonentinis mokestis, mokestis už maitinimą įmonėje ir kt.. Skolų ir permokų registravimas, kvitų spausdinimas. Planuojamų išlaidų įvedimas, asignavimų ir faktinių išlaidų apskaita pagal sąmatų straipsnius, biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitos pildymas ir spausdinimas.

Įmonės finansinės apskaitos automatizavimas, pritaikytas biudžetinių įstaigų apskaitos specialiems reikalavimams

Rekomenduojame ir mūsų klientams naudoti šią verslo valdymo sprendimą. 

Jei domina ERP, verslo valdymo  sprendimas  rašykite info@matrix.lt.

Copyright MATRIX UAB, 2009

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|